Dexter

Vi har de siste årene vurdert å komme i gang med ammeku og kjøttproduksjon.

Valget falt på Dexter som er en liten og nøysom rase. Gården har begrenset med dyrket mark til fôr, men flotte utmarksbeiter, som dessverre gror igjen. I forhold til andre lette raser som Hereford og Angus kan det holdes to Dexter på samme areal som en av de andre lette rasene. Dyrene får minimalt med kraftfôr og vil hele sommerhalvåret gå ute på beite.

I oktober 2016 kom de første dyrene til gården. En drektiv kvige og fem kvigekalver reiste den lange turen fra Setesdal til oss. Samtidig kjøpte vi oksekalv fra Vestbygd, Lødingen. Vi vil ha en besetning på 6-8 mordyr, samt egen okse.

Oksekalver vil bli slaktet ved ca. 18 mnd. alder og vi vil selge økologisk gressfôret kjøtt direkte til forbruker, samt til restauranter.

Kvigekalver vil bli solgt som livdyr.

Sakset fra raselagets side:

Dexter er den minste britiske kvegrasen (Irland), og godkjent som flerbruksrase med en gjennomsnittelig vekt for ku på omkring 300 kilo og en skulderhøyde på 90-110 cm.

Det er tre fargevarianter på rasen. Svart er dominerende, men den finnes også i rød og blakk  (dun). I og med at dette er en fjellrase, er de svært hardføre, og kan overleve utendørs året rundt. Størrelsen og allsidigheten gjør den til en idell ku for de fleste typer bruk.

En ku som blir brukt som ammedyr, vil kunne fostre opp egen kalv,og i tillegg en større fosterkalv – begge kalver vil gjøre det godt. Rasen vokser fort, og det marmorerte kjøttet er av god smak og kvalitet. En Dexter oksekalv som fôres kun med grovfôr kan slaktes ved 18-24 måneders alder med gjennomsnittelig slaktevekt på 180-200 kilo. Dexter er kjent for sin lange levetid og kan regelmessig avles på i 14 år eller lengre. Problemer ved kalving er sjeldne, og kalvene er raskt på beina, fulle av liv. Med et livlig og nysgjerrig temperament.

Deres evne til å tilpasse seg forskjellige ekstreme klimatiske forhold, og forskjellige driftsformer,er typisk for rasen. De har etablert seg godt i mange deler av verden. Det finnes Dexter i USA, Sør-Afrika, Canada, Nederland, Danmark, Tyskland, Australia og New Zealand. I Norge er det stambokført 353 (2015) mordyr av rasen.