Dyrene på gården

Gården er under omlegging til økologisk drift.

Høner og egg var godkjent økologisk desember 2016.

Dyrket mark er under karens og vil være økologisk 2018.

Dexterne vil være økologisk og kjøtt for salg vil verre økologisk og gressfôret.

Alpakkaene kan ikke godkjennes økologisk.