Frittgående høner
Arctic Alpaca's Loke one week old
Northern Lights March 2014
Arctic Alpaca's Odlaug & Ibsen

Forside

Gården ligger idyllisk til i ytre Balsfjord, mellom fjell og fjord. I 2012 ble det startet opp ny drift på gården etter at den hadde vært ute av drift siden tidlig på 90-tallet. På gåden finnes alpakkaer for produksjon av fiber, samt salg av livdyr. Senhøsten 2016 startet vi opp med Dexter som ammeku og vi vil etter hvert selge økologisk gressfôret kjøtt av Dexter. Sensommeren 2017 kom det det Mangalitsa/ullgris for avl/produksjon av kjøtt. Her er også frittgående høner, kaniner, hund og katter.

Vi holder jevnlig åpent og åpningstider annonseres på facebooksiden til Arctic Alpaca. Utenom åpningstider tar vi i mot grupper etter avtale.

Vi har også en gårdsbutikk hvor vi har produkter laget av alpakka. Denne holdes sesongåpen, samt på forespørsel.

Økologiske egg fra våre frittgående høner selges i små skala fra gården.Hanen

Velkommen!